*
Go Jazz 2020

 Trains, Blue Note Tokyo All-Star Jazz Orchestra


YouTube

Remote Session : Trains, Blue Note Tokyo All-Star Jazz Orchestra directed by Eric Miyashiro
Special Guests : Bob James (Piano), Peter Erskine (Drums)

Performed by : Blue Note Tokyo All-Star Jazz Orchestra directed by Eric Miyashiro

Written by Mike Mainieri, Arranged by Eric Miyashiro
Musicians :
Eric Miyashiro, Trumpet, Flugel ,Conductor,Arranger
Sax : Masato Honda, Kazuhiko Kondo, Miho Terachi, Osamu Koike, Ryoji Ihara, Kei Suzuki
Trumpet : Isao Sakuma, Atsushi Ozawa, Hitomi Niida, Chihiro Yamazaki, Yoshinori Tanuma, Kazumasa Takasugi
Trombone : Eijiro Nakagawa, Satoshi Sano, Nobuhide Handa, Ryota Sasaguri, Junko Yamashiro, Koichi Nonoshita
Piano : Makoto Aoyagi
Keyboard : Takana Miyamoto
Bass : Koichi Osamu, Ryu Kawamura
Drums : Hiroyuki Noritake, Senri Kawaguchi

Produced by : Eric Miyashiro & Blue Note Japan, Inc.

Official Website : Blue Note Tokyo